Jak rozpoznać nową butle?

Każda nowo napełniona butla powinna posiadać

  • Kolor inny niż czerwony - ponieważ ten kolor jest zarezerwowany tylko dla butli przeciwpożarowych.
  • Tabliczkę znamieniową z informacjami o wadze, maksymalnej pojemności oraz datę do kiedy butla ma legalizację.
  • Instrukcję bezpieczeństwa
  • Zaślepkę na zaworze
  • Plombę z folii termo

Jaka jest różnica między butanem a propan-butanem?

Jedyną różnicą pomiędzy tymi gazami jest taka że propan-butan odpararowywuje jedynie do 0°C gdzie sam propan działa przy temperaturze nawet do -42°C.

Nie chce oddać swojej butli turystycznej, czy jest możliwość jej napełnienia?

Każda butla przechowująca gaz musi mieć ważna legalizację i zostaje ona sprawdzona także przez naszego pracownika a następnie zostaje ona wymieniona od ręki na nową. Jeśli posiadasz butlę od 2 kg zostaje ona napełniona w ciągu dwóch dni od daty przyjęcia a wymiany wykonywane są od ręki.